Marutem
Gobomaki
Kamaboko
Agueboru
Rampei
Tikuwa
Usumaki
 
Takuwan
Mirinzuke
Lakio
Choga Zuke
Suzuke
Fukuzinzuke
Konhaku
Tyosenzuke
Daikon
Uri
Pepino
 
Tofu Kinugoshi
Tofu In Box
Tezukuri
Momen
 
 
2005 TAKAKI & CIA LTDA. Desenvolvido por ASL