Marutem
Gobomaki
Kamaboko
Agueboru
Rampei
Tikuwa
Usumaki
 
Takuwan
Mirinzuke
Lakio
Choga Zuke
Suzuke
Fukuzinzuke
Konhaku
Tyosenzuke
Daikon
Uri
Pepino
 
Tofu Kinugoshi
Tofu In Box
Tezukuri
Momen
 
 
Estrada Suzano Ribeirão Pires, 9643 - Palmeiras - Suzano - SP
2005 TAKAKI & CIA LTDA. Desenvolvido por ASL